<< Главная страница

ПЕРЛИНИ СОФI&IUML; КИ&IUML;ВСЬКО&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15771


Ми з вами дотепер дивилися мозаïку. Ось фреска Апостол Павло перлина фрескового розпису Киïвськоï Софiï. Як ви розумiєте, десь у XVII XVIII столiттях усе це було замазано штукатуркою, а зверху олiєю домальовано тi сце-
Пiд шаром староï олiйноï фарби знайшли фреску… На нiй чоловiк у царському вбраннi з пiднятими руками знак Оранти. Iмовiрно… це прижиттєве зображення Ярослава…
ни, що зображувалися фрескою. Пiсля зняття штукатурки фреска Апостол Павло зберегла свою виразнiсть. Це пiдтверджує те, що фреска вiчне мистецтво. Адже стiна дихає, видiляє газ. Якщо ви напишете олiйними фарбами, то рано чи пiзно на поверхнi з'являться пузирi, якщо ж зображення виконати мiнеральними фарбами по сирiй глинi, зображення зi стiною буде одним цiлим. Тут є ще своя метафiзика стiна повинна пожертвувати собою для того, щоб було зображення. Стiна тут виступає як трибуна, з якоï фреска спiлкується з глядачем.
Хто такий апостол Павло? Апостол Павло це перший iдеолог християнства, який у виглядi листiв (знаходився вiн у Грецiï) до коринфян, римлян, ефесян… став формулювати концепцiю християнства. По-перше, Павло першим почав створювати унiверсальну, загальнолюдську релiгiю. До нього церкви були тiльки нацiональнi (iудейська, зороастризм…); християнство ж релiгiя загальнолюдська. По-друге, вiн скасував кривавi жертвоприношення. Ось, пам'ятаєте, Iсус вигнав торговцiв iз храму. Але вони торгували не звичайними речами, а тваринами для жертвоприношення, яке чинили в храмах (у вiрменiв цей звичай зберiгся). Менi як фiлософу цiкаво, що апостол Павло першим придумав паранесуперечливу логiку. Що це таке? Вiдомий нiмецький фiзик Макс Борн вiдзначав у листах до академiка М. Омеляновського, що йому цiкаво читати радянську фiлософську лiтературу. Одного я не можу зрозумiти, зауважував вiн, як може вважатися iстинною фiлософiя, що претендує на унiверсальнiсть?.. Апостол Павло створював унiверсальну релiгiю. Вiн зрозумiв, що може створити унiверсальну релiгiю, ввiвши в неï протирiччя. Тобто протирiччя вводилися усвiдомлено.
Ось ще одна обставина тут ми бачимо багате моделювання тканин. Виникає запитання навiщо це, навiщо потрiбен одяг? Щоб сховати сором тiла? Але ж це тiло святе. Який сором ховати? А що, у раю душi теж в одязi? I як завжди, богослови iнтуïтивно знайшли вiдповiдь. Вони говорять, що цi складки виражають магнетизм тiла, силовi лiнiï його симпатiй. I психологiя це визнає. У кожноï людини є свiй особистий простiр. Навiть якщо найдорожча людина сяде дуже близько, ви здригаєтеся порушено ваш особистий простiр. У кожноï людини вiн рiзного радiуса. Ви пам'ятаєте, як у JI. Толстого Наташа вiдчувала, що мiж людьми є якась скляна стiна? Коли вона вперше покохала, тодi вiдчула, як впала стiна мiж нею i предметом любовi.
Цiкава фреска в боковому вiвтарi святого Георгiя. З лiвоï сторони зображення цього святого проглядає бюстик Аполлона. Рiч ось у чому. Художник був греком. Вiн мiг християнство не сповiдувати. I тому зобразив свого язичеського бога Аполлона, використавши його як модель для того, щоб намалювати християнського святого. Потiм язичеське погруддя було замазане. Таким чином ми бачимо в Софiï Киïвськiй, якщо я не помиляюся, єдине мiсце в вропi, де є пряма, наочна трансляцiя античностi в християнство. Можливо, це не так, але судячи з того, що зображення Аполлона було замазане, воно не входило в задум при створеннi фрески. Погруддя Аполлона було вiдмите в нашi часи.
…Розписи Софiï завершуються музичними сценами… Iнструменти зображували для вираження пiфагорiйськоï гармонiï свiту…
Георгiïвський боковий вiвтар. Ви знаєте, що всi руськi князi мали два iменi. Слов'янське iм'я Володимир, тобто той, хто володiє свiтом (миром); Ярослав, тобто той, хто славить сонце. При хрещеннi князi отримували християнське iм'я Володимир отримав iм'я Василь, а Ярослав Георгiй. Георгiïвський боковий вiвтар присвячений самому Ярославу Мудрому. Пiд шаром староï олiйноï фарби знайшли фреску. Зображений на нiй чоловiк у царському вбраннi з пiднятими руками знак Оранти. Швидше за все, принаймнi гiпотетично, це прижиттєве зображення Ярослава.

ПЕРЛИНИ СОФI&IUML; КИ&IUML;ВСЬКО&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15771


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация